Testresultat Principen bakom omvänd osmos Våra produkter Förstasidan

 

 

Så här fungerar RO-Reverse Osmosis
(svenska: Omvänd osmos):  


 

I PRINCIPEN: (naturlig separation)

I principen Jämförelse

 

Vattenmolekylerna pressas genom ett halvgenomträngligt membran av vattentrycket. Porerna i membranet är mindre än en tiondels nanometer (miljondels millimeter) stora. Föroreningarna silas / stöts bort med olika molekylära krafter.

Det rena vattnet tas till vara i en behållare. Föroreningar leds till avloppet av vatten. Ingen elektricitet eller kemikalier används!

I PRAKTIKEN: (3- eller 4-stegsprocess)I praktiken

Kranvatten med innehåll av mikroorganismer, tungmetaller, radioaktiva ämnen, industri- och lantbrukskemikalier, klor, koppar, flourid, petrokemiska ämnen m.m. kommer in i systemet överst till vänster.

1. FÖRFILTRERING

Filter som tar bort sediment/stora partiklar och fritt klor (TFC-membran/klorerat vatten).

2. OMVÄND OSMOS

Membran för reningsprocessen: (separation). Föroreningar separeras ifrån vattenmolekyler genom molekylära krafter och ultrafiltrering. Olika membrantyper, extremt liten porstorlek.

3 EFTERFILTRERING

Förbättrar smak och lukt: Filter som adsorberar rester vilka lyckats passera membran och förfilter; t.ex. fria gaser, dioxiner, THM/TCE, kloraminer m.m. (kontakttid ca 12 min).

Då det rena vattnet separeras ifrån och tas tillvara, kommer avloppsvattnet att innehålla ett koncentrat av alla gifter/föroreningar som fanns i kranvattnet innan det renades i mikroreningsverket. I processen tillsätts inga nya kemikalier.