Testresultat Principen bakom omvänd osmos Våra produkter Förstasidan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLEONE

 

 

Cleone installeras hemma eller i fritidshuset. Vattenrenaren är liten och smidig. Det gör att om man vill kan man ha glädje av den hemma och ta den med sig till fritidshuset på sommaren.

Cleone ansluts till en kallvattenledning under diskbänken i köket. Råvattnet passerar genom en serie förfilter för att sedan bli renat på molekylär nivå av det halvgenomträngliga omvänd osmos membranet. Mellan 95 och 99% av alla lösta föroreningar elimineras.

Intelligent membranspolning är en unik funktion som skyddar renaren från att sätta igen och ökar utrustningens livslängd. Korta men kraftiga spolningar sker både när utrustningen är i gång och när den är i viloläge. Spolningarna rensar membranet från beläggningar som fastnat på dess yta under reningsprocessen.

Översvämningsskyddet är en säkerhetsfunktion som är standard i Cleone. Skulle ett läckage inträffa, slocknar den droppformade indikatorlampan och råvattentillförseln stängs automatiskt av.

Vattenrenaren Cleone är certifierad av amerikanska Water Quality Association i enlighet med ANSI/NSF Standard 58 för robusthet, kapacitet, byggkvalitet, materialval (endast helt ofarliga material för dricksvatten tillåts), eliminering och/ eller reduktion av TDS (den totala halten lösta ämnen) och partiklar inklusive sjukdomsframkallande cystor.

Cleone kommer inte bara att leverera hälsosamt vatten, den kommer även att se fräsch och ny ut många år framöver. Vattenrenaren är byggd av slitstarka material med släta ytor som är lätta att rengöra.

Våra tekniker har varit noga med att se till att det är enkelt att installera och använda Cleone. Du behöver ingen kunskap om de innovativa lösningar som döljer sig under höljet. Är du en händig person kan du installera filtret själv. Slå sedan bara på renaren, öppna kranen och du har obegränsad tillgång till rent vatten när du så önskar.  

 

Så enkelt kan du själv installera Cleone :
1
. Cleone vattenrenare placeras på ett stabilt, jämnt underlag.
2
. Anslutning som tätar när den skruvas in på kallvattenledning (orange slang).
3.
Anslutning som tätar när den skruvas in på horisontell del av avloppsrör (röd slang).
4
. Rent vatten kran installerad i diskbänk med medföljande tätpackningar (blå slang).
5.
Rent vatten tank på 17 liter med kran (gul slang).
6.
Integrerad 24 V DC tryckökningspump med adapter, tystgående, ansluts i jordat eluttag. 

 

Tekniska data

Parameter / Modell Cleone2 Cleone2 UV
Tre stegs förfiltrering J J
Certifierat omvänd osmos membran J J
Efterfilter J J
Integrerad tryckhöjningspump J J
Intelligent membranspolningsfunktion J J
Läckageskydd J J
Automatisk vattenavstängning J J
Ej igensättningsbar flödesdämpare J J
Droppformad blå indikatorlampa J J
Installationssats J J
Ultraviolett ljus lampa - J
Kapacitet (vid 15°C vattentemp.) (liter /dygn) 145 145
Medelreningsgrad 95-99% 95-99%
Max. råvatten TIDS (mg/l) 2000 2000
Andel rent vatten från inloppsvatten 25% 25%
Arbetstemperatur råvatten min-max (°C) 2-38 2-38
Arbetstryck råvatten min-max (bar) 0,8-7,0 0,8 - 7,0
Mått DxBxH (mm) 215x380x416 215x380x416
Vikt (kg) 10,4 11,4
Elanslutning 95-240V 50-60Hz 95-240V 50-60Hz
Elcertifikat CE, S, ETL-UL, CSA, B CE, S, ETL-UL, CSA, B
Max, energiförbrukning (W) 31 24
Vattentank totalvolym (liter)* 17 17
Vattentank arbetsvolym (vatten) (liter)* 12 12
Vikt (tank) (kg) 4,1 4,1


Ett urval av vattenföroreningar som tas bort av Cleone

Förorening Filtreringsgrad från Cleone
Aluminium 98%
Arsenik 96%
Nitrat 96%
Barium 96%
Bromid 96%
Klorid 95%
Krom 95%
Klor >99%
Cyanid 95%
Zink 99%
Fluorid 96%
Fosfater 99%
Kadmium 98%
Kisel 90%
Trihalometaner >99%
Mangan 99%
Koppar 99%
Nickel 99%
Bly 98%
Natrium 97%
Radium 80%
Kvicksilver 98%
Selen 98%
Sulfat 99%
Silver 97%
Strontium 98%
Kalcium 97%
Järn 98%
Bakterier >99%
Virus >99%
Kryptosporidier >99%
Giardia >99%

 


 

Tillbaka till huvudsidan för produkter...