CHECKLISTA ÖVER VATTENPROBLEM

 

PROBLEM

ORSAK

LÖSNINGEN

smutspartiklar

sand, silt= lera, rost från rörarbeten

sedimentfilter

tydlig lukt

 

 

klor från vattenverket, svavelväte luktar som ruttna ägg vid låg syrehalt, kemikalier

luftning,

omvänd osmos+ kolfilter

metallsmak

järnrost från rören eller från marken+ sura ämnen

järnfilter med luftning,

kalkfilter, sodafilter

dålig smak

 

ruttnande organiskt material låg syrehalt

omvänd osmos+ kolfilter

luftning

färg,

grumlighet (= turbiditet)

mangan ger svart färg,

järn ger rödbrun rostfärg

humus ger brun färg

järnfilter med luftning,

sedimentfilter, kolfilter

mikroorganismer som bakterier, virus, parasiter, mögelsvamp, alger

utsläpp och läckage från avlopp, jordbruk, avfallstippar

 

omvänd osmos+ kolfilter

fosfater och kväveföreningar som ammonium, nitrat, nitrit,

läckage från gödsling avlopp, avfallstippar

omvänd osmos+ kolfilter

giftiga kemikalier, bekämpningsmedel

utsläpp, läckage och spill från industri, jordbruk, avfallstippar, klor från vattenbehandling

omvänd osmos+ kolfilter,

fraktionerad destillation

upplösta ämnen som fluor, sulfat, arsenik, selen, radon

oorganiska mineral i marken

omvänd osmos

tungmetaller, aluminium,

salt= natriumklorid

oorganiska mineral och salt i marken och utlöst från rören

omvänd osmos, destillation

asbest

från industri, oorganiska mineral i marken och utlöst från rören

omvänd osmos, destillation

vita, ljusa flagor eller beläggning/avlagring, 

hårt vatten, Kalcium>100 mg/l

 

oorganiska mineral, kalk och magnesium i marken

mjukvattenfilter, omvänd osmos, destillation

för mycket basiskt (= alkaliskt) ämne = för högt pH >9

oorganiska mineral, kalk och magnesium i marken

mjukvattenfilter, omvänd osmos, destillation

gröna/blå avlagringar

från kopparrör+ lågt pH= surt vatten

kalkfilter, sodafilter

aggressivt vatten = för mycket surt ämne = för lågt pH <7

 

 

försurande ämnen som sulfat från förbränning och industriutsläpp

kalkfilter, sodafilter

höga kostnader med

obekväma flaskvatten

behov och önskan om gott rent, drickbart vatten

högsta säkerhet, billigare och bekvämare att ha en dricksvattenrenare hemma

 

 

 

Vi erbjuder följande PRODUKTER

för omvänd osmos : Hydrotech och Cleone

 

Kontakta oss gärna för mer information!