Testresultat Principen bakom omvänd osmos Våra produkter Förstasidan

 

 

Testresultat från tre oberoende institut:


Gäller omvänd osmos-renare

Pasteur, Frankrike American Testing Institute, USA Kemiska stationen, Sverige

Kalcium 95%   Kvicksilver 93-96%   Koppar 93%
Ammonium 55%   Fosfat 97+%   Bly 99%
Kalium 84%   Koppar 94-97%   Kadmium 99%
Mangan 83%   Bly 94-97%   Aluminium 81%
Klor 93%   Ammonium 85-90%   Grumlighet 93%
Sulfat 97%   Magnesium 93-96%   Glödrest 95%
Bikarbonat 90%   Lindan 100%   Konduktivitet 95%
Arsenik 95%   Trihalometaner 100%   Ammonium 75%
Fluor 98%   Bakterier (vattenburna) 100%   Hårdhet 91%
Zink 99%   Virus (vattenburna) 100%   Järn 97%
Magnesium 88%   Fluor 88-92%   Mangan 97%
Natrium 97%   Sulfat 93-96%   Bikarbonat 93%
Järn 99%   Kadmium 93-96%   Klorid 88%
Aluminium *) 50%   Nitrat 80+%   Sulfat 92%
Nitrit 92%   Järn 94-97%   Nitrat 89%
Nitrat 100%   Hårdhet 93-96%   Nitrit 96%
Bly 95%   Fenol 100%   Fosfat 78%
Krom 99%   Pyrogener (vattenburna) 100%   Kolsyra 70%
Koppar 100%   Radioaktiva ämnen 100%      


*) Vid mycket små ingående halter av ett ämne, kan felaktiga reningsvärden redovisas.